1. TARAFLAR

Bir tarafta Levent Mh. Ortanca Sk. No.4/2 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, “www.adresify.com” web sayfasının sahibi, Adresify yazılım ve hizmetlerini geliştiren ONUSS ORTAK NOKTA ULUSLARARASI HABERLEŞME SERVİS.BİLG.LTD.ŞTİ. (Bundan sonra Sözleşmede “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır.) ile Diğer tarafta www.adresify.com adresini ziyaret eden, Üyelik Kayıt Formu doldurmak ve işbu Üyelik Sözleşmesini imzalamak suretiyle site kullanıcısı olan Üyeler (Bundan sonra Sözleşmede “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında işbu Üyelik Sözleşmesi imzalanmıştır. www.adresify.com web portalında yer alan ”, “Üyelik Kayıt Formu” “Kullanım Koşulları”, “Önbilgilendirme Formu iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. ÜYE “Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin yanında yer alan kutucuğu işaretleyi “Kayıt Ol” butonunu tıklamakla “Üyelik Kayıt Formu” “Kullanım Koşulları”, “Önbilgilendirme Formu” içeriği hakkında da bilgi sahibi olmuş ve kabul etmiş sayılır. Üyelik Sözleşmesi: “www.adresify.com” web sayfasından yararlanmak ve hizmet satın almak isteyen müşteriler ile HİZMET SAĞLAYICI’nın karşılıklı yükümlülüklerini ve sistemin işleyişini ifade eder. Üyelik Kayıt Formu: HİZMET SAĞLAYICI’ya ait web sayfasından ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların kişisel, firma, iletişim ya da finansal bilgilerini elektronik ortamda girmesini sağlayan, bu bilgilerin depolanmasına ve kullanıcıların isteklerine cevap vermek amacıyla oluşturulan veri tabanına yönelik elektronik formdur. Hizmet Ürünü: MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’nın sahibi olduğu www.adresify.com web portalına üyeliği ile site içeriğinde yer alan Adresify Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülükler dahilinde yararlandığı hizmettir. Ön Bilgilendirme Formu: “www.adresify.com” web portalından ve adresify hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar/üyeler için hizmet içeriğini ve hizmete erişme koşullarını düzenleyen formdur. Üyelik Hesabı: www.adresify.com web portalına üye olanların kullanıcı adı ve şifresi ile erişebildiği, üyelik bilgilerinin, üyenin taraf olduğu sözleşmelerin, siparişlerin görüntülenebildiği üyeye özel alandır.

2. ÜYELİK BEDELİ

Üyelik bedelsizdir. HİZMET SAĞLAYICI, üyelik için kesinlikle bedel talep etmeyecektir.

3. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

HİZMET SAĞLAYICI web sayfasına üye olmak isteyen ÜYE’nin , ilk olarak Üyelik Kayıt Formunu doldurması ve “Üyelik Sözleşmesi”ni onaylaması gerekmektedir. Üyenin “Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin yanında yer alan kutucuğu işaretleyi “Kayıt Ol” butonunu tıklaması ile üyelik kaydı ve diğer bir anlamda da Üyelik Sözleşmesinin onaylanması gerçekleşecektir.

4. MÜŞTERİ’YE VERİLECEK HİZMETİN TANIMI

HİZMET SAĞLAYICI, Üyelik Kayıt Formu doldurmak ve sözleşmeyi kabul etmek suretiyle üyeliği gerçekleşen kurum, gerçek ya da tüzel kişiliğe internet ortamından ilan ettiği hizmet ürünlerini satmayı ve web sayfasında ki üyelere özel içerik ve servislerden üyelerinin faydalanmasını sağlar.

5. ÜYELİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

HİZMET SAĞLAYICI, ÜYE’ye www.adresify.com web portalında bir üye hesabı oluşturması için yalnız ÜYE’ye mahsus bir kullanıcı adı ve şifre verecektir. Şifre sadece sistemi kullanan ÜYE tarafından bilinir. ÜYE şifresini dilediği zaman değiştirebilir; Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla ÜYE’nin sorumluluğundadır. HİZMET SAĞLAYICI, doğum günü, telefon numarası gibi kişisel bilgilerin şifre olarak kullanılmasını önermez. ÜYE şifresinin kaybolması halinde, “Şifremi unuttum” seçeneği ile sisteme tanıtmış olduğu e-mail adresine, unutmuş olduğu şifresinin HİZMET SAĞLAYICI tarafından e-mail yoluyla iletilmesini sağlar.

6. ÜYELİK GİRİŞİ ve SAĞLANAN HİZMETLER

6.1.

ÜYE, üyeliği gerektiren servis, içerik ve hizmet ürünlerinden faydalanabilmesi ve sisteme bağlanabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem “Üye Girişi” yapmak şeklinde tanımlanır.

6.2.

www.adresify.com web portalı Anasayfasından üyelik Kayıt Formu doldurup kayıt olan üyenin talep etmesi halinde deneme amaçlı 50 (elli) adres sorgulanması mümkündür, deneme amaçlı sorgulamalar ücrete tabi değildir. Bu hizmetten faydalanan kullanıcılar ile HİZMET SAĞLAYICI arasında herhangi bir hukuki ilişki bulunmamaktadır, HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmete ilişkin bir yükümlülüğü / sorumluluğu yoktur.

6.3.

www.adresify.com web portalına ücretsiz olarak Üyelik Kayıt Formu doldurmak ve Üyelik Sözleşmesi onaylamak suretiyle kaydını tamamlayan üyeler ücretsiz olarak deneme amaçlı 50 Adet Tekli Adres sorgulama elde etmek için talep@adresify.com‘ a talep maili atar. Talepte bulunan üyenin kayıtlı kurumsal e-posta adresine gönderilen aktivasyon mailinde ki linke tıkladıktan sonra 50 kredi otomatik olarak üyelik hesabına eklenmektedir. Üye, hediye 50 adet sorgulamasını üyelik kaydından itibaren istediği zaman kullanabilir.

6.4.

Hizmet içeriği adreslerin optimum seviyede düzeltilmesi hedeflenmiştir. Ancak henüz tüm Türkiye’nin içinde olduğu kentsel dönüşüm sürecinde özellikle büyük şehirlerde adres bileşenlerinin isimleri değişime uğramakta, yeni binalar, kuleleler, siteler inşa edilmesi ile yeni cadde, sokaklar hatta mahalle ilçeler değişmekte ve belirlenmektedir. Bazı köy, bucak gibi bileşenler de sokaklar caddeler olmadığı için, Adresify buna göre yerleşim yeri isimleri ile açıklamalarla adrese yorum dönmektedir. Sayısal harita toplayıcılar, saha Operasyon profesyonel ekipleri tarafından düzenli güncellenen harita index’i düzenli olarak iyileştirilmektedir. Adresify yazım yanlışlarını düzelten, dil bilim algoritamaları sayesinde adrese benzemeyen bileşenleri DİĞER olarak ayırmaktadır. Adresteki yol cadde vb. ismi değişmişse ve sayısal harita index veride bu güncel isim veri olarak yeralıyorsa Adresify bu düzeltmeyi yapar ve işareti koyarak eski ismi ile birlikte bu detayı belirtir. Bu ve bunun gibi detayların açıkça bir adreste neler değiştirğini ve başarısını ölçmek adına adresify, üyelerine deneme yaptırmaktadır. Adresify’da denemeler yapan üye bu hizmeti kendi insiyatfinde satınalabilir.

6.5.

50 adet hediye sorgulamalarını tüketen ve/veya 50 adetten daha fazla sorgulama yapmak isteyen üyeler kredi satın alarak hizmetten faydalanmaya devam edebilir.

6.6.

Posta idareleri ve veri sağlayıcının adres güncelleme çalışmaları ve/veya MÜŞTERİ’nin sorgulama yaptığı adres bileşenlerinin hatalı olması ve/veya herhangi bir sebeple verilerde eksiklik ya da hatalı veri üretme olması mümkündür. Bu nedenle, HİZMET SAĞLAYICI işlem görmüş adres verilerinin eksikliğinden ya da hatalı olmasından sorumlu değilidir.

6.7.

Adresify’ın en etkin ve doğru kullanımı için kullanım kılavuzunun incelenmesi ve eşleştirme videolarının izlenmesi önerilmektedir. Üyenin sorgulama yapmak istediği adres bilgilerinin Excel dosyasında hatalı eşleştirilmesi halinde işlem sonrası verinin de hatalı üretilmesi mümkündür. Kullanıcı hatası olarak meydana gelen bu gibi durumlarda HİZMET SAĞLAYICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmaktadır.

6.8.

ÜYE, www.adresify.com sitesindeki Kullanım Koşulları, Önbilgilendirme Formu, Fiyatlandırma Bilgilerini okuyup hizmet içeriği ve satın alma süreci hakkında bilgi sahibi olduğunu, yükümlülüklerini ve kullanım şartlarını anladığını, işbu sözleşmede belirtilen şekilde şifresini kullanarak hesabına erişim sağladıktan sonra, kredi satın almak suretiyle hizmetten faydalanabileceğini kabul ve beyan eder.

7. ÜYE’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.

ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI’nın internet servislerinden yararlandığı esnada, “Üyelik Kayıt Formu”nda yer alan bilgilerin doğru olmayışından, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ya da belge sunulması halinde doğacak zararlardan ve oluşabilecek yasal cezai müeyyidelerden sorumludur. Benzeri hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.2.

ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI tarafından verilen hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin telif hakkının HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olduğunu, bu hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin hiçbir şekilde burada belirtilenin dışında kopya edilemeyeceğini, tekrar üretilip, dağıtılıp, sergilenip, yüklenip, tekrar oynatılıp, postalanıp, verici yoluyla geçirilip, dâhilen, fakat limitleşmemiş olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamayacağını, üçüncü şahısların menfaatine sunulamayacağını, pazarlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3.

ÜYE satın aldığı verilerinin, HİZMET SAĞLAYICI’nın ihmalinin söz konusu olmadığı anda, yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin kendi bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden güvenli olarak çıkmaması v.b durumlarda) dolayı gelebilecek zararlardan dolayı HİZMET SAĞLAYICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.4.

ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI’DAN izin almadan HİZMET SAĞLAYICI’ın internet servislerini ticari ya da reklam amaçlı kullanmamayı, kurallara aykırı hareket etmesi halinde HİZMET SAĞLAYICI’nın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, ÜYE, kullanıcı adı niteliğinde ki e-mail adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki Kullanım Koşulları, Ön Bilgilendirme Formu içeriği tüm hususları daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

7.5.

ÜYE, duyuru mecrası olarak www.adresify.com ’da belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.

7.6.

ÜYE, HİZMET SAĞLAYICI tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilmesine, kendisine kampanya ve reklamlarla ilgili sms veya email yoluyla mesaj gönderilmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Üye, vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve elektronik iletileri üyelik hesabından ya da kendisine gönderilen ileti içeriğindeki yönlendirmeleri takip ederek red etme hakkına sahiptir. Red talepleri Hizmet Sağlayıcı tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır.

7.7.

ÜYE, Üyelik Kayıt Formu içeriği kişisel bilgilerini kendi özgür iradesinde HİZMET SAĞLAYICI ile paylaşmıştır. ÜYE, bu bilgilerin HİZMET SAĞLAYICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmamak şartıyla üyenin menfaati ve/veya web sitesinin daha verimli çalışmasını sağlamak üzere yapılacak istitistiksel çalışmalarda kullanılmasına muvafakat eder.

8. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.

Satış ve dağıtımı yapılan hizmet ürününün içeriğinin verimliliği, yasa ve yönetmeliklere ne denli güncel olduğu, iletilen form ve belgelerin geçerliliği HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğundadır.

8.2.

Kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde, kart sahibinin bilgilerinin korunması, sanal alışveriş ortamının güvenliği, rahatlığı ve anlaşılır olması kart sahibinin bankasının sorumluluğundadır. Hizmet sağlayıcı bilgilerin güvenliğini sağlayan SSLSertifikası kullanmakta ve site güvenliğini sağlamak hususunda kendisinden beklenen özeni göstermektedir.

8.3.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri siteden alışveriş yapan Üyelerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Hizmet Sağlayıcı veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır . Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Hizmet Sağlayıcı arayüzü üzerinden banka ve bilgisayar arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır .

8.4.

Gizlilik ilkeleri gereği, ÜYE’ye ait bilgiler korunacak , ancak ÜYE’nin bilgisi ve talebi halinde paylaşılacaktır.

9. HİZMET SAĞLAYICI’NIN YETKİLERİ

HİZMET SAĞLAYICI herhangi bir zamanda ve gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. HİZMET SAĞLAYICI sistemin geçici bir süre askıya alınması veya durdurulmasından dolayı, Üyelerine, çözüm ortaklarına ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. HİZMET SAĞLAYICI elde olmayan ve olası mücbir sebepler nedeniyle, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

10. FESİH VE REVİZE HAKKI

10.1.

HİZMET SAĞLAYICI dilediği zaman bu sözleşmeyi revize edebilir ya da sona erdirebilir. Bu sözleşme, HİZMET SAĞLAYICI’nın öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler www.adresify.com adresinde en az 3 gün öncesinde duyurularak devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görülürse mail ile ÜYE’ye de duyurulabilecektir. Ancak acilen değiştirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak bir zarar unsuru olabilecek süreç değişiklikleri www.adresify.com ‘da yayımlanmasının yanı sıra e-mail ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir . Sistemin çalışmasını engellemeyen yalnızca güncelleyen altyapı değişikliklerinde ÜYE’nin hesabında bulunan kredileri saklıdır. Sistemin kullanılmasını tamamen sona erdirecek ve hizmet alımını engelleyecek nitelikteki değişikliklerde, ÜYE hesabında bulunan kredilerin bedeli iade faturası karşılığı ÜYE’ye iade edilecektir.

10.2.

www.adresify.com web portal üyeliğini sona erdirmek isteyen Üye, info@adresify.com adresine e-mail göndererek her zaman üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Bu durumda, üyeliğin sona erdiği tarihte üyelik hesabında bulunan krediler silinecek ve ücret iadesi yapılmayacaktır. Üyeliğin devri ya da kredilerin başka bir üyeye devrine izin verilmez.

11. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak vukuu bulabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmede ki hükümler, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, Kullanım Koşulları, Önbilgilendirme Formu ve taraflar arasında imzalanmış diğer sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhtilafın çözülmesinin belirtilen Sözleşme hükümleri uyarınca mümkün olmaması halinde ise T.C. Kanunları (TTK, BK v.b) uygulanacaktır.

12.YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve tarafların anlaşmazlıklarından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ve çözümlerinden İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 13 (onüç) maddelik işbu sözleşme ÜYE’NİN, “Üyelik Kayıt Formu ”nu doldurması ve “Üyelik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin yanında yer alan kutucuğu işaretleyi “Kayıt Ol” butonunu tıklaması ile taraflar arasında süresiz olarak akdedilir ve yürürlüğe girer

ONUSS ORTAK NOKTA ULUSLARARASI HABERLEŞME SERVİS.BİLG.LTD.ŞTİ.

ÜYE